User and Group

Opis

UserGroup to prosta aplikacja ułatwiająca zarządzanie użytkownikami i grupami w usłudze ActiveDirectory. Jej działanie polega na wykorzystaniu skryptów PowerShell. Program nie wymaga instalacji. Dane są przechowywane w plikach XML. Pozwala to na łatwe przenoszenie uprawnień pomiędzy wieloma komputerami.

Plik „pr.ini” zawiera następujące ustawienia:

FilterList – ciągi początkowe do filtrowania listy użytkowników.

Parametry wywołania aplikacji:
AUTOMODE – automatycznie uruchamia aplikację i generuje uprawnienia.
EXECUTE – pokazuje klawisz uruchomienia skryptu generacji uprawnień.

Jeśli masz pytania lub uwagi zamieść je w komentarzu.


Description

UserGroup is a simple application that facilitates the management of users and groups in ActiveDirectory. It works by using PowerShell scripts. The program does not require installation. Data is stored in XML files. This allows you to easily transfer permissions between multiple computers.

The „pr.ini” file contains the following settings:

FilterList – initial strings for filtering the list of users.

Arguments:
AUTOMODE – automatically launches the application and generates permissions.
EXECUTE – show the button for the generation of the rights.

If you have questions or comments, post them in a comment.

Pobieranie/Download

UserGroup.zip

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *